Pandemija neurorazvojnih poremećaja kod djece (1.dio)

Pandemija neurorazvojnih poremećaja kod djece (1.dio)

Poremećaji neurobihevioralnog razvoja pogađaju 10–15% svih rođenih, a čini se da se poremećaji iz autističnog spektra, poremećaja hiperaktivnosti s deficitom pažnje, disleksije i drugih kognitivnih smetnji, povećavaju te pogađaju milijune djece širom svijeta.

 

Pandemija neurorazvojnih poremećaja

Osnovni uzroci sadašnje globalne pandemije neurorazvojnih poremećaja samo su djelomično shvaćeni. Iako genetski čimbenici imaju ulogu, oni ne mogu objasniti nedavni porast prijavljene prevalencije. Znanstvenici smatraju da niti jedan od dosad otkrivenih gena nije odgovoran za više od malog udjela slučajeva.

Postoje snažni dokazi da su industrijske kemikalije široko rasprostranjene u okolišu važni doprinos onome što smo nazvali globalnom, tihom pandemijom toksičnosti za neurorazvoj.

Izloženost beba kemikalijama

Ljudski mozak u razvoju jedinstveno je ranjiv na izloženost toksičnim kemikalijama, a javljaju se i glavni prozori razvojne ranjivosti u maternici i tijekom dojenčadi i ranog djetinjstva. Tijekom ovih osjetljivih životnih stadija, kemikalije mogu uzrokovati trajne ozljede mozga pri niskim razinama izloženosti koje bi imale malo ili nimalo štetnih učinaka na odraslu osobu.

 

Godine 2006. napravljen je sustavni pregled objavljenih kliničkih i epidemioloških studija o neurotoksičnosti industrijskih kemikalija s naglaskom na razvojnu neurotoksičnost.

 Identificirano je pet industrijskih kemikalija kao razvojni neurotoksini:

 1. olovo,
 2. metil-živu,
 3. poliklorirane bifenile,
 4. arsen i
 5. toluen.

 

Također, zaključili su da 201 kemikalija uzrokuje ozljede živčanog sustava kod odraslih. Uz to, zabilježeno je da je više od 1000 kemikalija neurotoksično za životinjeStudije su dokumentirale razvojnu neurotoksičnost pri mnogo nižim razinama izloženosti industrijskim kemikalijama nego što se ranije smatralo sigurnim.

Izloženost neurotoksičnim kemikalijama nije rijetka, jer se gotovo polovica od 201 poznatih ljudskih neurotoksikanata nalazi u kemikalijama koje se prodajavu, u velikim količinama, u našim drogerijama i dućanima.

 

Ranjivost razvoja mozga

Fetus nije zaštićen od industrijskih kemikalija. Posteljica ne blokira prolazak mnogih toksičnih sredstava iz okoliša iz majčine u fetalnu cirkulaciju. Dokaz tome je što je otkriveno više od 200 stranih kemikalija u krvi pupkovine. Osim toga, mnoge kemikalije iz okoliša prenose se na dojenče kroz majčino mlijeko. Tijekom fetalnog života i ranog djetinjstva krvno-moždana barijera pruža samo djelomičnu zaštitu od ulaska kemikalija u centralni živčani sustav.

Ljudski mozak u razvoju izuzetno je osjetljiv na ozljede uzrokovane otrovnim kemikalijama, a nekoliko razvojnih procesa pokazalo se vrlo osjetljivima na kemijsku toksičnost. Npr. živčane matične stanice su vrlo osjetljive na neurotoksične tvari kao što je metil-živa. 


Nova saznanja

 • Nove analize međunarodnih studija potvrdile su povezanost izloženosti olovu s deficitom IQ-a koje može biti trajno!
Prilog 1
 • Neurotoksičnost u razvoju zbog metil-žive javlja se pri znatno nižim izloženostima od koncentracija koje utječu na rad mozga odraslih. Funkcionalni MRI snimci ljudi koji su bili prenatalno izloženi prekomjernim količinama metil-žive pokazali su abnormalno proširenu aktivaciju moždanih regija kao odgovor na senzornu stimulaciju i motoričke zadatke (prilog 1).
 • Prenatalna i rana postnatalna izloženost anorganskom arsenu iz vode za piće povezana su s kognitivnim deficitima koji su očigledni u školskoj dobi.

 

Novije priznati razvojni neurotoksini

 1. mangan (izloženost manganu iz vode za piće povezana sa smanjenim rezultatima postignuća iz matematike kod školske djece; dokazana je povezanost između koncentracije mangana u zraku i smanjene intelektualne funkcije, oštećenja motoričkih sposobnosti te smanjenom mirisnom funkcijom; moguća Parkinsonova bolest),
 2. fluorid (djeca izložena fluoru u vodi za piće, imaju pad IQ-a),
 3. klorpirifos (MRI mozga pokazao je da je prenatalna izloženost klorpirifosu povezana sa strukturnim abnormalnostima koje uključuju stanjivanje moždane kore),
 4. diklorodifeniltrikloroetan (može uzrokovati razvojnu neurotoksičnost),
 5. tetrakloretilen (dokazana povezanost izloženosti tetrakloretilenu, u prenatalnom i ranom dječjem razvoju, s nedostatnom neurološkom funkcijom te povećanim rizikom od psihijatrijskih dijagnoza).
 6. polibromirani difenil eteri (studije u Europi i SAD-u pokazale su neurorazvojne deficite kod djece s povećanom prenatalnom izloženošću tim spojevima)

 

Ostali potencijalni razvojni neurotoksini

Ftalati i bisfenol A dodaju se mnogim različitim vrstama plastike, kozmetike i ostalim potrošačkim proizvodima. Budući da se brzo uklanjaju mokraćom, procjena izloženosti je složena i takva nepreciznost može dovesti do podcjenjivanja stvarnog rizika od neurotoksičnosti.

Međutim, prenatalna izloženost ftalatima povezana je i s neurorazvojnim deficitima i s poremećajima u ponašanju koje karakterizira skraćeni raspon pozornosti i poremećene socijalne interakcije. Kada je riječ o bisfenolu A, njega se povezalo s abnormalnostima u ponašanju i izvršnoj funkciji u djece u dobi od 3 godine.

Izloženost razvojnim neurotoksikansima u ranom životu sada je povezana sa specifičnim kliničkim sindromima u djece.

Na primjer, povećani rizik od poremećaja hiperaktivnosti s deficitom pozornosti povezan je s prenatalnom izloženošću manganu, organofosfatima i ftalatima. Ftalati su također povezani s ponašanjem koje sliči komponentama poremećaja iz autističnog spektraIzloženost manganu može dovesti do parkinsonizma itd.

Ako vam je ovaj članak bio koristan, pratite ostatak informacija, koje vam uskoro donosim, na istu temu.
___